De Torensluis wil een plek voor ontmoeting en activiteiten zijn van, voor en door bewoners en ondernemers in de buurt.

Omdat we met elkaar zelfstandig  invulling willen geven aan de groeiende behoefte naar meer onderling contact en  meer grip op een vitale leefomgeving dichtbij.  Samen leven in fijne buurt waar iedereen zich welkom en geborgen voelt.

Dat doen we door:

  • samen een programma van activiteiten te ontwikkelen voor en met alle generatie ondernemende bewoners, zonder iemand uit te sluiten
  • zelfstandig een sluitende exploitatie van de Torensluis te realiseren. Met als opbrengst, meer sociale cohesie en een grotere leefruimte voor bewoners in een typische binnenstad buurt, ondanks een dagelijkse drukte.

Neem dan contact op met de Programmacommissie: programma@detorensluis.nl.

Stichting De Torensluis is opgericht op 29 augustus 2017.
Hier vind je de oprichtingakte.

De statuten van Stichting De Torensluis vind je hier.

Bestuursleden
Voorzitter: Peter Hagedoorn
Secretaris: Willem Pijffers
Penningmeester: Maxim Andriessen