Adres: Singel 165 A Amsterdam
Algemene vragen kun je stellen via info@detorensluis.nl

Je kunt de verschillende commissies en/of functionarissen bereiken via de volgende e-mailadressen:

Programmacommissie: programma@detorensluis.nl
Communicatie/Marketingcommissie: communicatie@detorensluis.nl
Beheercommissie: beheer@detorensluis.nl
Vrijwilligerscommissie: vrijwilliger@detorensluis.nl
Bestuur: bestuur@detorensluis.nl
Secretaris: secretaris@detorensluis.nl

Wil je de Torensluis financieel ondersteunen? Dat kan via de volgende bankrekening: NL11 INGB 0008 0007 70 t.n.v. Stichting De Torensluis

Graag o.v.v. naam en mailadres, zodat wij je op de hoogte kunnen houden van activiteiten.